KPI-Consulting

Անձնակազմի կամ առանձին բաժինների վերապատրաստում

Անձնակազմի կամ առանձին բաժինների վերապատրաստում

ՔՈՈՒՉԻՆԳ

Քոուչինգ ծառայություն, որի միջոցով կազմակերպությունները կարող են պատվիրել իրենց անձնակազմի կամ առանձին բաժինների վերապատրաստում՝ մոտիվացնելով և նոր եռանդ հաղորդելով աշխատակիցների աշխատանքին։