KPI-Consulting

Բիզնեսի պլանավորում
Մենեջմենթի կազմակերպում
Շուկայի ուսումնասիրություն և մարքեթինգ
Վաճառքների կազմակերպում
Հաճախոսրդների սպասարկում։

Բիզնեսի պլանավորում
Մենեջմենթի կազմակերպում
Շուկայի ուսումնասիրություն և մարքեթինգ
Վաճառքների կազմակերպում
Հաճախոսրդների սպասարկում։

ԲԻԶՆԵՍ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Խարհրդատվություն սկսնակ գործարարներին հետևյալ ուղություններով

1. Բիզնեսի պլանավորում
2. Մենեջմենթի կազմակերպում
3. Շուկայի ուսումնասիրություն և մարքեթինգ
4. Վաճառքների կազմակերպում
5.Հաճախոսրդների սպասարկում։