KPI-Consulting

Մարքեթինգային պլանի մշակում
Թիրախային շուկայի ընտրություն
ՈՒղերձի մշակում
Հաղորդակցման միջոցների ընտրություն
CRM Համակարգ-ի ընտրություն
Մուտքերի սնուցումներ
Կոնվերսիա
Փորձառության ապահովում
Հաճախորդի կենսացիկլի երկարացում (LTV)
ՈՒղորդված հաճախորդներ

Մարքեթինգային պլանի մշակում
Թիրախային շուկայի ընտրություն
ՈՒղերձի մշակում
Հաղորդակցման միջոցների ընտրություն
CRM Համակարգ-ի ընտրություն
Մուտքերի սնուցումներ
Կոնվերսիա
Փորձառության ապահովում
Հաճախորդի կենսացիկլի երկարացում (LTV)
ՈՒղորդված հաճախորդներ

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մարքեթինգային պլանի մշակում
Թիրախային շուկայի ընտրություն
ՈՒղերձի մշակում
Հաղորդակցման միջոցների ընտրություն
CRM Համակարգ-ի ընտրություն
Մուտքերի սնուցումներ
Կոնվերսիա
Փորձառության ապահովում
Հաճախորդի կենսացիկլի երկարացում (LTV)
ՈՒղորդված հաճախորդներ