KPI-Consulting

SMM ռազմավարության մշակում
Բրենդավորում
Էջերի վարում
Գովազդային արշավներ
Ցուցանիշների վերլուծություն

SMM ռազմավարության մշակում
Բրենդավորում
Էջերի վարում
Գովազդային արշավներ
Ցուցանիշների վերլուծություն

SMM

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. SMM ռազմավարության մշակում
· Սոցիալական մեդիայի տիրույթում մրցակիցների ուսումնասիրություն
· Շուկայի պահանջմունքների բացահայտում
· Կոնտենտ պլաննի մշակում

2. Բրենդավորում
· Էջերի կոնցեպտի դիզայն
· Լոգոյի մշակում (ֆորմատի համապատասխանեցում)
· Հրապարակումների բրենդավորում

3. Էջերի վարում
· FB հրապարակումներ
· Instagram հրապարակումներ

4. Գովազդային արշավներ
· Գովազդի թիրախավորում
· Գովազդային բյուջեի բաշխում

5. Ցուցանիշների վերլուծություն
· Ամսական ցուցանիշների ամփոփում
· Գովազդային բյուջեի հաշվետվություն